Direct contact? Bel: 0342 - 40 86 84

Home > Bronboringen

Bronboring voor een eigen grondwaterbron

Gebruikt u veel leidingwater? Lopen de kosten flink op? Dan is een bronboring de oplossing. Van der Haar Waterprojecten verricht bronboringen o.a. voor proceswater, beregening, en brandbestrijdingsfaciliteiten.

Offerte aanvragen Direct contact

Machinale bronboring of gespoten bron

Een gespoten bron is een eenvoudigere en goedkopere manier van het realiseren van een bron maar heeft minder mogelijkheden. Met een spuitlans kan je, afhankelijk van de grondsoort, niet dieper dan 15m en de capaciteit is beperkt. Een spuitbron is prima voor een beregeningsinstallatie of voor klein verbruik van grondwater.

Als er een hogere capaciteit gevraagd wordt dan moet er een bron geboord worden. Met een machinale bronboring kan er grondwater aangesproken worden tot wel 100m diep.

De diepte van een bron hangt o.a. af van de grondlagen. Van der Haar waterprojecten beschikt over een uitgebreide database en geohydraulische kaarten. Daardoor weten we welke grondlaag we moeten aanboren om de gewenste capaciteit en de juiste waterkwaliteit voor uw grondwaterbron te kunnen waarborgen. We zoeken daarbij naar de meest efficiënte oplossing tussen kosten en wateropbrengst. Wij adviseren u graag welke methode op uw locatie geschikt is.

Na het analyseren van het grondwater kunnen wij u adviseren welke zuivering passend is bij uw gebruiksdoeleinde.

Een grondwaterbron heeft vele gebruiksmogelijkheden waaronder de aanvoer van water voor productieprocessen bij bedrijven of industrie, beregening van tuinen, sportvelden, maneges of stofbestrijding. Tevens is een grondwaterbron toepasbaar voor handwaterpompen voor moestuinen of speelterreinen of vullen van vijvers.

Vele agrarische bedrijven zijn overgegaan van leidingwater naar grond water aangezien dat voordeliger is. Een goede bron met de juiste zuivering is zeer geschikt als drinkwater voor vee, besproeiing van gewassen of schoonmaakwerkzaamheden.

Brandbron voor brandbestrijding

Grondwater gebruiken bij brandbestrijding. Als het waterleidingnet te weinig capaciteit biedt voor brandbestrijding, is het boren van een brandput de oplossing. Het boren van een brandbron wordt bij veel bedrijven, industrieterreinen of natuurgebieden zelfs verplicht gesteld door verzekeraars en brandweer.

Zoekt u een praktische en voordelige manier om uw blusvijver te vullen, om uw sprinklerinstallatie van water te voorzien of een brandbron te realiseren? Van der Haar Waterprojecten realiseert – afhankelijk van de grondopbouw – brandputten met een capaciteit van bijvoorbeeld 60 of 90 m³ per uur. Tevens voorzien we de brandbron van alle benodigde aansluitingen voor de brandweer.

Al de boorwerkzaamheden worden verricht volgens de BRL-SIKB-2100- en NEN-3140-certificatienorm. Er worden landelijk strenge kwaliteitseisen gesteld aan de geboorde grondwaterbronnen. De boorgegevens worden beschreven en vastgelegd.

Offerte aanvragen Direct contact